Iesniedz normatīvos aktus Valsts policijas koledžas izveidei