Izveido darba grupu politikas plānošanai legālās migrācijas jautājumā