Uzklausa ziņojumu par Iekšlietu ministrijas ēku kompleksa Gaujas ielā būvniecības norisi