Apspriedīs izdarītos dienesta disciplīnas pārkāpumus situācijas uzlabošanai