Pievērsīs pastiprinātu uzmanību disciplīnas jautājumiem iekšlietu sistēmā