Saglabās valsts īpašumā nekustamo īpašumu „Robežsardze” Krāslavas rajonā