Izsludina grozījumus Iekšlietu ministrijas nolikumā