Cilvēku tirdzniecības upuriem nebūs jāmaksā par uzturēšanās atļaujas dokumentu izskatīšanu