Šengenas novērtēšanas komisija pārbaudīs Rīgas ostu