Par Austrumu robežas izbūves apturēšanas radītajiem zaudējumiem