Pilnveido civilās trauksmes un apziņošanas sistēmu