Izsludina likumprojektus par palīdzības sniegšanu cilvēku tirdzniecības upuriem no ārvalstīm