Plāno vienoties par kopēju kontaktpunktu izveidi uz Latvijas – Igaunijas robežas