Par nekustamā īpašuma „Viktorija-6” saglabāšanu valsts īpašumā