Par Nelegālo imigrantu uzturēšanās nometnes un patvēruma meklētāju centra izveidi