Par akcijas „Policists, kuram es uzticos” uzvarētāju braucienu uz Austriju