Noteiks pabalstu un kompensāciju apmēru un izmaksas kārtību sakaru virsniekiem