Likumā noteiks Šengenas informācijas sistēmas darbību