Atbalsta pasākumus plūdu draudu novēršanai Jēkabpils rajonā