Atbalsta vērienīgu būvdarbu ieceri Valsts policijas nodrošināšanai ar darba telpām