Izskata ziņojumu par pierobežas ceļu projektēšanu, būvniecību, rekonstrukciju un apsaimniekošanu