Par veselības stāvokļa un psiholoģisko īpašību prasībām