Iekšlietu ministrs aicina policiju apkopot visus spēkus, lai atrastu vainīgos policista nāvē