Par Iekšlietu īpašumu valsts aģentūras direktoru apstiprina Laimoni Ozolu