Iekšlietu ministrija nosūta bērnudārziem atstarotājus