Apstiprina Iekšlietu ministrijas stratēģiju 2007. – 2009.gadam