Vēlas noteikt namu un dzīvokļu īpašnieku atbildību par ugunsdrošību