Izstrādāta koncepcija par iestāžu rīcību pēc personas nāves konstatēšanas