Par iekšlietu ministra tikšanos ar ministrijas struktūrvienību un dienestu vadītājiem