Par veselības stāvokļa, psiholoģisko īpašību un fiziskās sagatavotības prasībām