Par semināru lietisko pierādījumu nodošanas un glabāšanas procesā