Par Valsts policijas amatpersonu izņemto priekšmetu glabāšanu uzņēmumos