Par operatīvās darbības subjektu uzdevumu izpildes kontroli