Dzīvesvietu varēs deklarēt pa pastu un elektroniski jau janvārī