Par iekšlietu ministra vizīti Latvijas Policijas akadēmijā