Krīzes vadības padome apspriež vētras seku likvidāciju