Iekšlietu ministrijā būs Barikāžu vēstures diena skolēniem