Izsludina pašvaldību civilās aizsardzības komisijas paraugnolikumu