G.Bērziņš ar I.Godmani vienojas steidzami vērsties pret nelikumīgā alkohola tirdzniecību