Noteiks civilās aizsardzības mācību veidus un organizēšanas kārtību