Noteiks kompensācijas par privāto resursu izmantošanu glābšanas darbos