Izstāde par cilvēku tirdzniecību pārceļo uz Liepāju