Izstāde par cilvēku tirdzniecību pārceļo uz Daugavpili