Uzlabos iespējas sodīt par organizētā grupā izdarītiem noziegumiem