Noteiks amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm darbības un rezultātu novērtēšanas kārtību