Meklēs iespējas iesaistīt augsta līmeņa IT speciālistus policijas darbā