Apstiprina pašvaldību civilās aizsardzības komisijas paraugnolikumu