Pēc „Reģu” ugunsgrēka pārbaudes rosina uzlabot tiesību aktus