IeM pensionāri varēs saņemt nesamaksāto izdienas pensiju