Nosaka prasības pirotehnisko izstrādājumu mazumtirdzniecības telpām